Oferta

Oferta współpracy:


 • Przeprowadzanie szkoleń z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla pracowników robotniczych , kadry admin.- biurowej, kierownicze, inżynieryjno - techniczne i inne.
 • Przeprowadzanie szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy
 • Opracowywanie procedur bhp, instrukcji bhp
 • Wykonywanie audytów bhp
 • Nadzór nad odpowiednim zarządzaniem czynnikami chemicznymi
 • Współtworzenie regulaminu przydziału środków ochrony indywidualnej i środków czystości
 • Sporządzanie dokumentacji powypadkowej
 • Doradztwo z zakresu prawa pracy
 • Opracowanie dokumentacji prac w warunkach szczególnie niebezpiecznych

Dodatkowo płatne usługi:


 • Sporządzanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
 • Opracowanie dok. Ochrony Środowiska
 • Szkolenia dla operatorów wózków jezdniowych
 • przeprowadzanie kursów I pomocy przedlekarskiej
 • pomiary środowiska pracy
 • nne wg. zlecenia

Ustalona cena za obsługę – kwota netto miesięcznie płatna na podstawie faktury VAT- 2.000 zł