PPOŻ

  • Przeprowadzanie szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej
  • Opracowanie dokumentacji bezpieczeństwa pożarowego wraz z wyznaczeniem stref niebezpiecznych
  • Współpraca z jednostkami zewnętrznymi w sprawach ochrony przeciwpożarowej w zakładzie
  • Badanie wydajności ciśnieniowej hydrantów
  • Konserwacja i legalizacja gaśnic
  • Naprawa oraz konserwacja sprzętu ppoż