OCHRONA ŚRODOWISKA

  • Wnioski na pozwolenie na wprowadzenie gazów i pyłów
  • Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
  • Operaty wodnoprawne na pobór wód, odprowadzanie ścieków lub wód deszczowych,
  • Zgłoszenia instalacji,
  • Wnioski o wydawanie pozwolenia zintegrowanego,
  • Raporty o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięć,
  • Wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • Program gospodarki odpadami,
  • Informacja o wytwarzanych odpadach.