• szkolenia bhp wstępne i okresowe dla wszystkich grup pracowniczych
  • opracowanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego z uwzględnieniem czynników chemicznych i biologicznych
  • mapa zagrożeń pod kątem bhp
  • opracowanie dokumentacji powypadkowej
  • oprcowanie instrukcji BHP
  • opracowanie procedur BHP
  • opracowanie zasad i tabeli przydziału odzieży
  • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów BHP
  • analizy stanu BHP w firmie